Når du er patient

Hos Den Private Smerteklinik tilbyder vi effektiv smertebehandling af patienter i Herlev, København, Storkøbenhavn og i hele Region Hovedstaden og Sjælland. Går du rundt med smerter i hverdagen, kan vi hjælpe dig med at gøre noget ved dem, før de går hen og bliver kroniske.

Kroniske smerter indebærer en blanding af:

  • legemlige skader
  • psykologiske reaktioner og
  • sociale konsekvenser heraf
 

Vores umiddelbare opgave er nøje at vurdere netop din situation for at kunne skræddersy smertebehandling, der er målrettet til dine smerter og symptomer. Du får en samtale med en læge, en psykolog, en socialrådgiver og en fysioterapeut.

Sådan forløber vores smertebehandling

Lægen taler med dig om hele forløbet, hvilke undersøgelser og behandlinger du indtil nu har modtaget, samt hvilken medicin du har anvendt, og hvordan den virkede. Du vil også blive klinisk undersøgt. Målet er at finde frem til, hvilken medicin der giver den bedste hverdag for dig, således at vi kan tilbyde dig den mest målrettede smertebehandling overhovedet.

Psykologen taler med dig om, hvordan du har reageret på smerterne, hvorledes dit liv har formet sig indtil nu, og hvilke planer du har for fremtiden.

Socialrådgiveren taler med dig om, hvilke økonomiske og sociale konsekvenser smerterne har haft arbejdsmæssigt og socialt.

Fysioterapeuten vurderer dine muligheder for at gennemføre almindelige daglige gøremål – ikke alene arbejdsmæssigt men også i hjem og fritid. Hun vurderer også, om der findes hjælpemuligheder, som endnu ikke er taget i anvendelse i forhold til behandling af dine smerter.

Få et konkret behandlingstilbud

Når vi alle sammen har talt med dig, fastlægger vi i fællesskab det behandlingstilbud, som vi anser, vil være bedst for dig. Hvis du accepterer vores forslag, starter vi behandlingen så hurtigt som muligt. Den gennemsnitlige behandlingstid på vores klinik er 6-12 måneder, og vi har typisk kun 1-2 ugers ventetid.

Søger du smertebehandling på vegne af regioner, kommuner, forsikringsselskaber, eller er du privat? Kontakt os for at høre mere om, hvad vi konkret kan tilbyde. Ring på telefon 48 25 13 00, eller skriv til info@smerteteam.dk.

Afbudsregler i Den Private Smerteklinik

Hvis du ønsker at ændre din tid ,skal du enten ringe til os eller skrive en mail på info@smerteteam.dk. Du skal melde afbud 3 dage før den aftalte tid, således at vi har mulighed for at afsætte tiden til en anden patient.

Hvis du ikke møder til den aftalte tid, vil din tid blive forsvinde med mindre du har afmeldt tiden dagen før kl 13.

Hvis du udebliver fra aftaler uden afbud 2 gange, vil vi opfatte det som udtryk for, at du ikke ønsker at fortsætte din behandling hos os. Dette vil vi bede dig bekræfte i en mail/brev som vi sender til dig efterfølgende.