Tilføj din overskrift her

Cannabis, THC og CBD – et godt alternativ

Cannabis kan have en positiv effekt mod kroniske nervesmerter.

Efter at man som patient har forsøgt almindelig anerkendt medicin, kan vi tilbyde muligheden for at prøve cannabis som et alternativ.

Denne behandling betegnes på nuværende tidspunkt som eksperimentel, da de eksisterende forskningsresultater, endnu ikke er evidensbaserede. 

På smerteklinikken arbejder vi med to grupper af Cannabis;

  • Cannabis baseret medicin
  • Medicinsk cannabis

Cannabisbaseret medicin

Klinikken bruger i gruppen Cannabis baseret medicin, 3 produkter fra Glostrup Apotek;

  • Dronabinol (THC)
  • Cannabidiol (CBD)som olie, kapsel eller tablet
  • Dronabinol (THC) og Cannabidiol (CBD) i samme olie
 

Dronabinol er smertestillende, søvnfremkaldende, kvalmestillende og appetitstimulerende. Der er ved dette produkt registreret bivirkninger i form af mundtørhed, træthed, svimmelhed, hovedpine og i smældende tilfælde eufori.  

Cannabidiol er smertestillende, muskelafslappende og søvnfremkaldende. Af bivirkninger kan nævnes mundtørhed og muskeltræthed. Der er her minimal risiko for psykisk eller fysisk afhængighed.

Vejledning fra Patientsikkerhedsstyrelsen

Medicinsk Cannabis

I gruppen medicinsk cannabis findes aktuelt 3 produkter, 

  • Bediol
  • Bedica
  • Bedrocan  


1.1.2019 trådte en særlig tilskudsordning i kraft for medicinsk Cannabis, der indgår i den 4 årige forsøgsordning fra 1.1.2018. Ved køb for op til 20.000 kr./år fås tilskud på 50%. Ved køb > 20.000 kr. intet tilskud.

Tilskuddet for medicinsk Cannabis registreres i et separat tilskudsregister for Cannabis, sideløbende med den almindelige CTR saldo for anden tilskudsberettiget medicin.

Cannabis baseret medicin og medicinsk Cannabis - hvilke tilskud findes der

Enkelttilskud kan søges til Dronabinol (THC), hvis der er forsøgt behandling i henhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer for behandling af nervesmerter. Hvis tilskud ikke er bevilget, skal patientener selv afholde udgifterne til medicin.

Lægemiddelstyrelsen giver ikke tilskud til Cannabidiol (CBD), da der indtil videre ikke er videnskabelig evidens for en egentlig smertestillende virkning.

Sygesikring Danmark giver tilskud til medicinsk cannabis på recept (både THC og CBD), og størrelsen på tilskuddet afhænger af hvilken gruppe man er medlem af –  typisk ligger det på mellem 25-50 %.

 

Kan man tage Cannabis og andre lægemidler samtidig

Cannabis nedbrydes via enzymer i leveren og udskilles med urinen og afføringen. Cannabis kan formentlig spores i blodet i op til 12 uger efter man har indtaget stoffet. Der vides ikke på nuværende tidspunkt om der er lægemidler, der ikke kan kombineres med medicinsk Cannabis.

Ofte er det sådan, hvis der er en interaktion mellem 2 lægemidler, medfører det enten manglende, eller nedsat eller øget effekt af lægemidlet. Kun sjældent kan der opstår forgiftning. Hvis du oplever en ændring fysisk eller psykisk, skal du kontakte klinikken omgående og stoppe behandlingen med Cannabis, til du har talt med den tilknyttede læge

Informationer fra Patienthåndbogen