Cannabis, THC og CBD – et godt alternativ

Cannabis kan hjælpe mod kroniske nervesmerter og på Den Private Smerteklinik, har vi gode resultater med denne form for behandling.

Efter at man som henvist patient har forsøgt almindelig anerkendt medicin, kan vi tilbyde muligheden for at prøve cannabis som et alternativ. Denne behandling betegnes på nuværende tidspunkt som eksperimentel, da de eksisterende forskningsresultater, endnu ikke er evidensbaserede. I den sammenhæng er det vigtigt, at du undersøger om din egen læge efterfølgende vil fortsætte med at udskrive recepter.

Alternativt kan vi tilbyde, at du fortsætter behandlingen hos os som selvbetaler. Du kan høre mere om dette ved henvendelse til klinikken.

Hvilke grupper af Cannabis behandler vi med

På klinikken arbejder vi med to grupper af Cannabis;

  • Cannabis baseret medicin
  • Medicinsk cannabis.

Cannabisbaseret medicin

Klinikken bruger i gruppen Cannabis baseret medicin, 3 produkter fra Glostrup Apotek;

  • Dronabinol (THC)
  • Cannabidiol (CBD)som olie, kapsel eller tablet
  • Dronabinol (THC) og Cannabidiol (CBD) i samme olie
 

Dronabinol er smertestillende, søvnfremkaldende, kvalmestillende og appetitstimulerende. Der er ved dette produkt registreret bivirkninger i form af mundtørhed, træthed, svimmelhed, hovedpine og i smældende tilfælde eufori. Der er risiko for både fysisk og psykisk afhængighed. Ved sukkersyge anbefales hyppige BS kontroller, og INR må kontrolleres hyppigt hos patienter i behandlinger der involverer blodfortyndende medicin, pga. cannabis produkternes påvirkning af den blodfortyndende egenskab.

Cannabidiol er smertestillende, muskelafslappende og søvnfremkaldende. Af bivirkninger kan nævnes mundtørhed og muskeltræthed. Der er her minimal risiko for psykisk eller fysisk afhængighed.

Når man er i behandling med Dronabinol (THC) er der særlige forbehold man som patient skal være opmærksom på. Der er lægeligt kørselsforbud, så længe du er i behandling og 6 uger efter ophørt behandling. Man må køre bil, når man er i stabil behandling med Cannabidiol (CBD) i mere end 4 uger, og først når en læge har vurderet, at det er forsvarligt.

Vejledning fra Patientsikkerhedsstyrelsen

Medicinsk Cannabis

I gruppen medicinsk cannabis findes aktuelt 3 produkter, som alle indgår i den 4 årige forsøgsordning med medicinsk cannabis, som trådte i kraft 1.1.2018.

  • Bediol
  • Bedica
  • Bedrocan urtete/inhalationsdamp
 

1.1.2019 trådte en særlig tilskudsordning i kraft for medicinsk Cannabis, der indgår i den 4 årige forsøgsordning fra 1.1.2018. Ved køb for op til 20.000 kr./år fås tilskud på 50%. Ved køb > 20.000 kr. intet tilskud. 

Tilskuddet for medicinsk Cannabis registreres i et separat tilskudsregister for Cannabis, sideløbende med den almindelige CTR saldo for anden tilskudsberettiget medicin.

(www.lægemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicina-cannabis)

Caption title

Cannabis baseret medicin og medicinsk Cannabis - hvilke tilskud findes der

Enkelttilskud kan søges til Dronabinol (THC), hvis der er forsøgt behandling i henhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer for behandling af nervesmerter. Dvs. der skal være forsøgt behandling med, Amitryptylin/Noritren, Gabapentin, Lyrica= Pregabalin, Cymbalta(=Duloxetin)/ Venlafaxin. Tramadol og stærkere morfin præparater (Contalgin, Metadon mm).

Hvis tilskud ikke er bevilget, skal patientener selv afholde udgifterne til medicin.

Lægemiddelstyrelsen giver ikke tilskud til Cannabidiol (CBD), da der indtil videre ikke er videnskabelig evidens for en egentlig smertestillende virkning.

Sygesikring Danmark giver tilskud til medicinsk cannabis på recept (både THC og CBD), og størrelsen på tilskuddet afhænger af hvilken gruppe man er medlem af –  typisk ligger det på mellem 25-50 %.

Kan man tage Cannabis og andre lægemidler samtidig

Cannabis nedbrydes via enzymer i leveren og udskilles med urinen og afføringen. Cannabis kan formentlig spores i blodet i op til 12 uger efter man har indtaget stoffet. Der vides ikke på nuværende tidspunkt om der er lægemidler, der ikke kan kombineres med medicinsk Cannabis.

Ofte er det sådan, hvis der er en interaktion mellem 2 lægemidler, medfører det enten manglende, eller nedsat eller øget effekt af lægemidlet. Kun sjældent kan der opstår forgiftning. Hvis du oplever en ændring fysisk eller psykisk, skal du kontakte klinikken omgående og stoppe behandlingen med Cannabis, til du har talt med den tilknyttede læge

Informationer fra Patienthåndbogen