Kronisk smertebehandling der virker

I langt de fleste tilfælde kan vi hjælpe dig med at lindre kroniske smerter og give dig et bedre hverdag, men det er umuligt på forhånd at forudsige effekten af behandlingen.

Dette skyldes mange forskellige faktorer, men først og fremmest at patienter reagerer meget forskelligt på smertestillende medicin. Med andre ord er det valgte behandlingsforløb, således altid et ‘forsøg’, hvor vi sammen finder den mest optimale behandling.

At have kroniske smerter, betyder at de er vedvarende og ikke lader sig helbrede. Man kan således ikke måle effekt af behandling på antal af patienter som bliver smertefri.

Fokus på livskvalitet

Vi har på smerteklinikken valgt at gå en anden vej, og har målt effekten af vor behandling med fokus på livskvalitet, der favner alle aspekter i en patients liv. Resultatet af målingerne har vi inddelt i følgende 3 hovedpunkter;

Et bedre liv

  • Majoriteten af patienten havde en forbedret livskvalitet små 2 år efter behandling på klinikken. 52% af patienterne havde en tydelig øgning i deres livskvalitet, knap 2 år efter behandlingens påbegyndelse. Flere patienter i gruppebehandling havde sikker øgning af livskvalitet (61%), sammenlignet med patienter som udelukkende havde modtaget individuel behandling (41%).

Depression og angst

  • Det gennemsnitlige niveau for både depression og angst faldt hos alle grupper af patienter, når gennemsnitlige værdier ved behandlingens start blev sammenlignet med tilsvarende værdier 2 år senere.

Anvendelse af medicin

  • Anvendelse af medicin ved behandlingens start, er sammenlignet med anvendelsen af medicin ved behandlingens afslutning og ved efterundersøgelsen 21 måneder senere. Der blev påvist at det gennemsnitlige forbrug af morfin præparater, beroligende midler, ’gigt og epilepsimidler faldt markant og lavdosis antidepressive midler steg. I tiden mellem afslutning på klinikken og efterundersøgelsen, viste det sig at anvendelsen af morfin præparater og epilepsimidler faldt yderligere, og lavdosis antidepressive og beroligende midler fortsatte uændret. Anvendelsen af gigtmidler øgedes til niveau før behandling på klinikken.

 

Har du spørgsmål, så ring til os på telefon 28 10 95 67

couple hiking in nature 2021 08 27 22 26 46 utc