Tværfaglig kronisk smertebehandling der virker

I langt de fleste tilfælde kan vi hjælpe dig med at lindre kroniske smerter og give dig et bedre hverdag, men det er umuligt på forhånd at forudsige effekten af behandlingen.

Dette skyldes mange forskellige faktorer, men først og fremmest at patienter reagerer meget forskelligt på smertestillende medicin, psykologisk rådgivning og fysioterapeutiske behandlinger. Med andre ord er den tværfaglig behandling således altid et ‘forsøg’ hos den enkelte patient, hvor vi sammen finder den mest optimale behandling.

Patienter der henvises til behandling i Den Private Smerteklinik har alle sammen kroniske smerter, hvilket indebærer smerter, som er vedvarende og ikke lader sig helbrede. Man kan således ikke måle effekt af behandling på antal af patienter som bliver smertefri.

Fokus på livskvalitet

Vi har på klinikken valgt at gå en anden vej, og har målt effekten af vor behandling med fokus på livskvalitet, der favner alle aspekter i en patients liv. Resultatet af målingerne har vi inddelt i følgende 5 hovedpunkter;

1. Bedre Livskvalitet

Majoriteten af patienten havde en forbedret livskvalitet små 2 år efter behandling på klinikken. 52% af patienterne havde en tydelig øgning i deres livskvalitet, knap 2 år efter behandlingens påbegyndelse. Flere patienter i gruppebehandling havde sikker øgning af livskvalitet (61%), sammenlignet med patienter som udelukkende havde modtaget individuel behandling (41%).

2. Depression og angst

Det gennemsnitlige niveau for både depression og angst faldt hos alle grupper af patienter, når gennemsnitlige værdier ved behandlingens start blev sammenlignet med tilsvarende værdier 2 år senere.

3. Økonomiske forhold

Behandlingsforløb I Den Private Smerteklinik har været medvirkende til at patienters økonomiske og sociale forhold er blevet afklaret fra midlertidige ordninger (sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering) til permanente ordninger (arbejdsindkomst, pension).

Ved behandlingens start var i alt 96 patienter på midlertidige ordninger. Ved efterundersøgelsen var 72 af de 96 (75%) overgået til permanente ordninger: 25 havde lønindkomst, 39 patienter havde fået pension og 8 patienter var uden offentlig støtte.

4. Anvendelse af medicin

Anvendelse af medicin ved behandlingens start, er sammenlignet med anvendelsen af medicin ved behandlingens afslutning og ved efterundersøgelsen 21 måneder senere. Der blev påvist at det gennemsnitlige forbrug af morfin præparater, beroligende midler, ’gigt og epilepsimidler faldt markant og lavdosis antidepressive midler steg.

I tiden mellem afslutning på klinikken og efterundersøgelsen, viste det sig at anvendelsen af morfin præparater og epilepsimidler faldt yderligere, og lavdosis antidepressive og beroligende midler fortsatte uændret. Anvendelsen af gigtmidler øgedes til niveau før behandling på klinikken

5. Søgning af lægehjælp hos praktiserende læger

Patienters henvendelse til praktiserende læge på grund af smerter blev undersøgt før og efter behandlingsforløbet på klinikken, og der var et markant fald i henvendelser på ca. 60%.

Sammenfatning – livskvalitet og tværfaglig smertebehandling

Flertallet af de patienter som gennemførte et tværfagligt behandlingsforløb på den Private Smerteklinik, oplevede en tydelig positiv effekt på livskvaliteten, samt en reduceret behov for at søge egen læge. Behandling i grupper, hvor der var mulighed for samvær med andre smertepatienter, viste sig mere effektiv end individuelle forløb.

Den originale artikel om Den Private Smertekliniks behandlingsresultater findes

publiceret i Scandinavian Journal of Pain, 2012, p 99-105.

Har du spørgsmål, så ring til os på telefon 48 25 13 00.