Tværfaglig behandling af kroniske smerter

Et liv med kroniske smerter kan medføre både fysiske, psykologiske, sociale og økonomiske problemstillinger hos den enkelte patient. Det er med andre ord en kompleks og udfordrende tilstand.

Den Private Smerteklinik tilbyder et individuelt behandlingsforløb, tilrettelagt og skræddersyet til den enkelte patients behov og muligheder.

Klinikken har indgået aftale med Danske Regioner om undersøgelse og behandling i henhold til frit sygehusvalg og ventetidsgaranti. For at blive henvist via det offentlige system, skal følgende kriterier være opfyldt;

  • Smertetilstanden har stået på i længere tid (sædvanligvis 3-6 måneder).
  • Smertetilstanden er grundig undersøgt
 

Ud over offentligt henviste patienter, modtager klinikken også private patienter og patienter henvist fra forsikringsselskaber og kommuner.

Vi har gode erfaringer med at foretage tværfaglig vurdering af patienter med vedvarende smerter efter ulykker, skader eller planlagt kirurgi, hvor revalideringen ikke forløber som forventet.

Forløbsbeskrivelse af den tværfaglige smertebehandling

Så snart vi har modtaget din henvisning på klinikken, vil du blive indkaldt til en indledende samtale med en læge. Lægen vurderer i samråd med dig, om der er behov for vurderinger hos psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. På baggrund af samtalen vil der blive udarbejdet en statusvurdering, der omfatter følgende;

  • En lægelig beskrivelse af smertetilstanden og beskrivelse af funktionsevnen med henblik på at identificere den mest optimale behandling for dig som patient.
  • En psykologisk beskrivelse, der vurderer omfanget af dine symptomer med henblik på at afgøre, hvorvidt der er behov for psykologisk behandling.
  • En fysioterapeutisk ressourceafklaring samt en vurdering af dit funktionsniveau. 
  • En vurdering fra socialrådgiveren med fokus på at afdække sociale og økonomiske konsekvenser af din situation. 
 

Statusvurderingen er med andre ord, en udførlig beskrivelse af din samlede tilstand, samt vores professionelle vurdering af hvilken behandling, der vil være mest relevant for dig.

Statusvurderingen sendes til henvisende instans. Hvis der ønskes at gøre brug af klinikkens behandlingstilbud, indkaldes du efterfølgende og behandling igangsættes.

Modulerne i den tværfaglige smertebehandling

medicinsk modul

Medicinsk modul

Opstart af medicinsk behandling og vurdering af effekt. Modul á op til 7 konsultationer med klinikkens læger/sygeplejersker. Ved afslutning af medicinsk modul udarbejdes en rapport (epikrise), som sendes til egen læge.

Introduktionskursus

Indledningsvis tilbydes patienter et foredrag om kroniske smerter og en introduktion til medicinsk behandling og gennemgang af smertestillende medicin. Introduktionen foregår i grupper, og patienter opfordres til at tage ægtefælle/pårørende med. Introduktionen tager ca. 3 timer.

Smerteskole
Smertebehandling

Psykologi - Modul

Til patienter hvor det psykologiske element er væsentligt, men hvor patienten i øvrigt ikke udviser komplicerende psykopatologi.

Modul á op til 6 konsultationer hos psykolog. Rådgivningsforløbet indeholder undervisning i psykologiske redskaber til smertehåndtering og smertekontrol, herunder visualiseringsteknikker og strategier med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi

Såfremt patienten er motiveret for og vurderes at kunne profitere af gruppebehandling, kan modulet tilbydes som et gruppeforløb, hvis indhold tilpasses gruppens behov. Mindfulness-baseret kognitiv terapi kan også tilbydes som et 10 ugers kursus og forudsætter, at patienten kan gennemføre hjemmeopgaver.

Fysioterapi - Modul

Til patienter som vurderes at have behov for afspænding, råd og vejledning indenfor hjælpemidler, ressourceforvaltning og funktionsbeskrivelser. Der kan være tale om gruppeforløb eller enkelte individuelle samtaler med fysioterapeuten. 

fysioterapi
shutterstock 1849647793

Smerteskole - Modul

Til patienter som skal tilbydes medicinsk og psykologisk behandling, men som ikke har behov for at gennemgå et smertehåndteringskursus. Undervisningen omfatter en bredere introduktion til smertehåndtering med undervisning ved psykolog og fysioterapeut. Emnerne er psykologiske metoder i smertebehandling, anatomi og fysiologi, ergonomi og træningsprincipper, gate-contol teori og visualisering. Smerteskolen foregår i grupper.

Socialrådgiver - Modul

Til patienter der har behov for eller ønsker hjælp til, at få gennemgået og afklaret de sociale og økonomiske problemer relateret til den kroniske smertetilstand.

socialrådgiver