Medicinsk behandling af kroniske smerter

Et liv med kroniske smerter kan medføre fysiske, psykologiske, sociale og økonomiske problemstillinger hos den enkelte patient. Det er med andre ord en kompleks og udfordrende tilstand, som skal tages alvorligt.

Smerteklinikken tilbyder individuelle behandlingsforløb, tilpasset den enkelte patients behov og muligheder.

Du vil gennem hele forløbet, have adgang til nogle af landets førende specialister indenfor kronisk smertebehandling.

Ud over selvbetalende private patienter, behandler vi patienter der benytter sig af sundhedsforsikringer.

Vi har gode erfaringer med at foretage medicinsk vurdering af patienter med vedvarende smerter efter ulykker eller planlagt kirurgi, hvor revalideringen ikke forløber som forventet.

happy playful couple in dunes 2022 12 16 22 08 03 utc