Tværfagligt behandlingsforløb for kroniske smertepatienter

Alle behandlingsforløb hos os er individuelle, men grundlæggende er der tale om fire faser.

Udredningsfasen

Som det første, vil du blive indkaldt til et møde med en læge, der sammen med dig får klarlagt dit sygdomsforløb frem til nu, og hvilke muligheder der er fremadrettet. I denne fase kan lægen hvis det er relevant, inddrage psykolog, socialrådgiver eller fysioterapeut. Udredningsfasen afsluttes med oprettelse af en samlet beskrivelse (journal) hvor de enkelte faggrupper, dokumenterer observationer og forslag til din behandling.

Konferencefasen

Efter dit første møde med vore behandlere, samles de efterfølgende til en konference, hvor der udarbejdes en individuel plan for dit videre forløb hos os, og en kontaktperson indenfor de enkelte fagområder bliver udpeget. Du vil herefter modtage en indkaldelse fra os, samt en præsentation af dit videre behandlingsforløb.

Forløbsfasen

Du starter nu op på dit individuelle forløb og vi sørger naturligvis for at dette justeres løbende til både din personlige og behandlingsmæssige udvikling. Koordinering af behandlingstidspunkter varetages af vort sekretariat, så du altid ved hvor i forløbet du er og hvad der skal ske. Den læge som er tilknyttet dit forløb, vil løbende monitorere din udvikling, så du er sikker på at dit forløb er optimalt for dig.

Afslutningsfasen

Som afslutning på det samlede forløb, vil du blive tilbudt en afsluttende samtale. Herefter udarbejdes et resumé af din journal (epikrise), der sendes til din egen læge og dit behandlingsforløb hos os afsluttes.