Behandling for medicinafvænning og nedtrapning

Klinikken yder støtte til reduktion eller udtrapning af afhængighedsskabende smertestillende medicin til patienter, som gennem en længere periode har fået en øget mængde af lægeordineret opioider, som har gjort patienten afhængige.

Behandlingen omfatter medicinsk afvænning og justering, herunder vurdering af effekt og bivirkninger, og strækker sig over 3- 6 måneder.

Selve behandlingen består af en række konsultationer og gruppeforløb, hvor første og sidste konsultation vil altid være med deltagelse af speciallæge, mens de øvrige konsultationer udføres af speciallæge eller misbrugsuddannet smertesygeplejerske.

Behandlingen består af samtaler med fokus på at øge motivation og håndtering af processen  mod medicinreduktion eller medicinudtrapning. Desuden undervises og rådgives der i fysiske, psykiske og sociale faktorer ved kroniske smertetilstande, samt konsekvenser ved langvarig og højt forbrug af morfinprodukter og andre afhængighedsskabende midler.

På klinikken varetages din behandling af sygeplejerske og psykoterapeut Ina Beiter, psykolog Britta Jørgensen og speciallæge Stephan Alpiger.

Se en film om afhængighed:

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo